Kinesiologie

Kinesiologie

Kinesiologie betekent vrij vertaald ‘de leer van de beweging.

Dat betekent dat alles wat in beweging is gebalanceerd zou kunnen worden met kinesiologie. Natuurlijk denken we aan spieren maar ook emoties, je spijsvertering en je persoonlijke ontwikkeling in je leven is in beweging.

De wervelkolom is bij kinesiologie van groot belang, deze wordt namelijk op zijn plaats gehouden door spieren. Zolang deze spieren een gelijke spanning hebben zal de houding en de gezondheid prima zijn. Maar als de ene spier zwakker dan de ander is zal er een onbalans (energie-onbalans) ontstaan.

Door middel van verschillende spiertesten kunnen deze onbalansen in het lichaam opgespoord en gecorrigeerd worden. Onbalansen kunnen van verschillende aard zijn zoals; lichamelijk, chemisch of emotioneel. De correctie hiervan gebeurt met behulp van verschillende technieken, die onder andere veel invloed op de organen en meridianen hebben.

Naast het in balans brengen van spieren, wordt wordt er met de wellness kinesiologie aan allerlei soorten stress gewerkt. Onder stress verstaan we angsten, fobieën maar ook onzekerheid enz. Veel lichamelijke klachten hebben als oorzaak stress. Deze methode is er op gericht beter met stress te kunnen omgaan en de gevolgen van stress op de gezondheid zoveel mogelijk te reduceren.

In de praktijk werk ik vooral met de Espavo technieken, deze technieken zijn belangrijk voor het oplossen van overgevoeligheden zoals allergieën maar ook wanneer u een vraag hebt voor wat betreft uw ontwikkeling. We kunnen op een eenvoudige wijze bekijken waar u vast loopt en wat u nodig heeft om de volgende stap te kunnen maken.

Scroll naar boven