Klachtenprocedure

In mijn praktijk handel ik volgens de uitgangspunten van de Wkkgz

(Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Algemene voorwaarden

De kinesiologische (therapeutische) handelingen worden door mij zorgvuldig uitgevoerd overeenkomstig de kwaliteitsstandaard die ik in mijn praktijk hanteer (zie de website www.carin-kinesio.nl) en overeenkomstig het beroepsprofiel en het beroepscompetentieprofiel van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK). Deze profielen (2015) liggen ter inzage in mijn praktijk.

Wkkgz

Sinds 1 januari 2016 is de ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ van kracht. Het doel van deze wet is om optimale kwaliteit te waarborgen voor de cliënten die (in dit geval) mijn praktijk bezoeken. Op grond van deze wet ben ik verplicht u vooraf te informeren over de kwaliteitsstandaard die ik in mijn praktijk hanteer. Bovendien geef ik u informatie over een eventuele klachtenprocedure, de klachtenfunctionaris en de geschillencommissie. Dit voor het geval dat u niet helemaal tevreden bent over mijn werk.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de door mij verleende zorg? Laat het mij dan weten; liefst schriftelijk.

Ik neem uw onderbouwde klacht serieus en wil proberen om in een persoonlijk gesprek de door u ervaren knelpunten samen op te lossen. Ik ga ervan uit dat we daar samen prima uit komen.

Bent u na ons gesprek niet tevreden over mijn klachtenafhandeling, dan kunt u uw klacht schriftelijk onderbouwd voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie of het VBAG. Is er na 6 weken (uiterlijk 10 weken) geen voor u bevredigende oplossing dan kunt u òf naar de burgerlijke rechter òf naar de geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Mijn praktijk is aangesloten bij de geschillencommissie van het SCAG.

Kinesiologiepraktijk Carin Jansen

Burgemeester de Bruïnelaan 140-3
3331 AJ Zwijndrecht
T +31 6 20791246
info@carin-kinesio.nl

 

Opleidingscentrum Espavo