Kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard

1. De praktijkruimte

De praktijkruimte voldoet aan de eisen van mijn beroepsverenigingen Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) en de VBAG en mijn praktijk wordt minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Eventuele noodzakelijke verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd.

2. Kennis en opleiding

Ik ben Professioneel kinesioloog en heb daar binnen de volgende opleidingen gevolgd:

  • HBO opleiding bij TOPKI
  • Verschillende andere cursussen, trainingen en bijscholingen
  • HBO medische basiskennis en psychosociale medische basiskennis
  • Tevens ben ik grondlegger van de methode Espavo en geef daar sinds 2003 les in.

3. Vertrouwen in de kinesioloog en de behandeling

Vertrouwen berust op twee uitgangspunten:

1. Vakkennis kinesiologie

2. De relatie met elkaar.

ad. 1 Vakkennis kinesiologie
Ik werk volgens kinesiologische protocollen waarbij ik volgende basisprincipes hanteer:

Via de kinesiologische spiertest maak ik tijdens kinesiologische consulten het onbewuste bewust. De uitslag van de spiertest is altijd subjectief en situatie-afhankelijk. Ik neem de uitslag mee in de keuze van de behandeling. Echter, de spiertest is niet geschikt om een objectieve diagnose te stellen en kan om deze reden nooit een diagnose van de reguliere gezondheidszorg vervangen.

De behandelprocedure bestaat uit volgende stappen:

Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: het gesprek met de cliënt over de klacht/het doel

Stap 2: het via de spiertest zoeken naar oorzaken of andere relevante

informatie m.b.t. de klacht/het doel

Stap 3: het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de

kinesioloog voor is opgeleid

Stap 4: het nacontroleren van het effect van de behandeling via de

spiertest

Stap 5: het gesprek ter de afsluiting van de sessie

Meer informatie over kinesiologie vind u op de website van de beroepsvereniging BvK: http://ki-net.nl/Kwaliteit

ad. 2 De relatie met elkaar
Binnen de kinesiologie is de relatie tussen kinesioloog en cliënt heel belangrijk. Ik schenk veel aandacht aan een goede communicatie. Om misverstanden te voorkomen verstrek ik ook vooraf weloverwogen informatie aan de cliënt en sluiten we, om de behandelvraag, het doel, de verwachtingen van de kinesiologische behandeling helder te hebben, een behandelovereenkomst.

4. Openheid en vertrouwen

Voor mij is een sfeer van openheid en vertrouwen belangrijk om optimale resultaten te behalen. Om wensen duidelijk te krijgen. Ook om misverstanden en ontevredenheid te voorkomen.

5. Verantwoordelijkheid van de cliënt

De basis van het kinesiologische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt. Het proces dat door kinesiologie wordt aangestuurd is gebaseerd op de zelfverantwoording van de cliënt. De kinesioloog heeft als deskundige kennis van de kinesiologische behandeltechnieken. De cliënt houdt altijd de verantwoordelijkheid over zijn proces. Voor de kwaliteit van mijn therapeutisch handelen ben ik als kinesioloog verantwoordelijk, maar voor de toepassing van de kinesiologische behandeling is de cliënt verantwoordelijk.

6. Administratie

Vooraf aan de intake ontvangt de cliënt een bevestiging per mail met daarop verdere informatie en het adres. Ook wordt er verwezen naar de algemene voorwaarden. De klachtenprocedure en de kwaliteitsstandaard vindt u op de website www.carin-kinesio.nl

Bij het eerste consult wordt een intake afgenomen die op ter plekke op papier wordt ingevuld evenals de behandelovereenkomst. Dit is de aanvang van het papieren cliëntendossier. Iedere behandeling wordt in het papieren cliëntendossier genoteerd.

De factuur ontvangt de cliënt per mail na afloop van de behandeling en kan bij voorkeur per bank achteraf worden voldaan (contant ter plekke is ook mogelijk). Nieuws en andere belangrijke informatie ontvangt de (potentiële) cliënt via een digitale nieuwsbrief.

Indien het traject van behandelingen wordt beëindigd gebeurt dat in de meeste gevallen in gezamenlijk overleg en wordt hiervan melding gemaakt in het cliëntendossier. Aangezien de meeste cliënten de mogelijkheid willen openhouden om in de toekomst zelf aan te geven als een behandeling nog gewenst is vindt er op dat moment (nog) geen eindevaluatie plaats. De cliënt kan immers zelf indien gewenst weer contact opnemen voor een behandeling.

Bij de administratie worden uiteraard de regels van de privacy ter harte genomen en registratie van verwerking van persoonsgegevens is gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Scroll naar boven