Maatregelen in verband met corona

Maatregelen in verband met corona

Aan alle cliënten van kinesiologiepraktijk Carin Jansen,

In samenwerking met beroepsverenigingen en overkoepelende organisaties is gewerkt aan een coronaprotocol dat er voor moet zorgen dat een volgende piek in COVID-19 besmettingen wordt voorkomen.
U kunt de met mij gemaakte afspraak die in uw agenda gepland staat, door laten gaan wanneer u denkt op geen enkele wijze last te hebben van het virus. Wanneer u twijfelt of graag even wilt overleggen, bel mij dan gerust of stuur mij een e-mail.

Aan de hand van de huidige richtlijn van het RIVM is het verstandig de afspraak te annuleren wanneer u last heeft van hoesten en niezen anders dan hooikoorts, kortademigheid, of koorts. Wanneer u of één van uw gezinsleden positief getest is op het COVID-19 virus of klachten heeft die wijzen op een besmetting met het virus.

U begrijpt ongetwijfeld dat het belangrijk is dat we zorgvuldig met de gezondheid van iedereen omgaan.

Er zijn echter wel enkele voorwaarden gesteld aan uw bezoek aan de praktijk:

 • Wanneer u verkouden bent (anders dan hooikoorts), kunt u niet komen. U kunt de afspraak per e-mail kosteloos annuleren. Wanneer u om een andere reden dan COVID-19 annuleert, gelden de normale annuleringsvoorwaarden.
 • Ik wil u vragen gewoon binnen te komen via de hoofdingang van het Paramedisch Centrum. Probeert u echter zoveel mogelijk via de nooduitgang aan de achterzijde van het centrum, het gebouw weer te verlaten. De nooduitgang bevindt zich net voorbij de toiletruimten op de eerste verdieping.
 • U kunt maximaal 5 minuten voor aanvang van het consult in de wachtruimte plaatsnemen.
 • In de wachtruimte wordt u verzocht de inmiddels gebruikelijke 1,5 meter afstand te houden van andere wachtenden.
 • Niezen of hoesten doet u in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in een prullenbak. Als dat niet mogelijk is, dan graag niezen of hoesten in uw elleboog.
  Na het niezen of hoesten, wordt u verzocht uw handen te wassen met zeep en/of desinfectiegel.
 • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten zelf in het Paramedisch Centrum.
 • Voor het binnenkomen in de praktijk verzoek ik u eerst uw handen te wassen in de toiletruimte en uw handen daarna te desinfecteren met desinfectiegel in de wachtruimte.
 • Omdat wij maar een beperkt aantal mensen mogen toelaten in de wachtruimte zal ik precies op de afgesproken tijden werken.
 • Wij zijn niet verplicht om mondkapjes te dragen in de praktijk, wanneer u dat echter toch fijn vindt, dan kunt u natuurlijk altijd een eigen mondkapje zelf meebrengen.
 • Wij geven elkaar geen hand en blijven, voor zover dat mogelijk is op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Alle materialen, tafels, stoelen, deurknoppen e.d. worden na uw bezoek gedesinfecteerd.

Op deze manier wil ik u graag hartelijk welkom heten in mijn praktijk.
Ik kijk er naar uit u (weer) te zien!

Hartelijke groet,

 

Carin Jansen

Scroll naar boven